Водни колела

Цени

Водни колела

30 мин.    10 лв.

60 мин. - 15 лв. 

2 часа - 25 лв.

Цял ден - 60 лв.