Catalog
Gallery

Policy

Правила за анулиране

Гостът може да анулира резервацията безплатно до 5 дни преди пристигането.

Гостът ще бъде таксуван 50% от общата сума, в случай на анулиране в рамките на 5 дни преди пристигането.

.

More

Депозит

Гостът ще бъде таксуван 50 % от общата сума след направената резеравция .

More